CONTATTI

Sanitari Medisan
Largo Tirreno, 129/B
10136 Torino Italy

lunedì 15.00-19.00
ma-ve 9.00-13.00 e 15.00-19.00
sabato 9.00-13.00

Punto vendita esterno

Telefono: 011.323067
Fax: 011.3249308
Whatsapp: 347.8019032

punto vendita interno